Eğitim 27.02.2021 02:55:00 0

ZONGULDAK’ta MESLEKÎ EĞİTİM TANITMA VE YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ (METYAP)

TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ZONGULDAK’ta MESLEKÎ EĞİTİM TANITMA VE YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ (METYAP)
TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Meslekî Eğitim Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı, Zonguldak Merkez Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman AKGÜL, İl Millî Eğitim Müdürümüz Ali TOSUN, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin DEMİR,Genel Sekreter Muharrem SARIKAYA, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Muharrem COŞKUN,Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zekai KAMİTOĞLU, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Gelen Sekreteri Taner ARSLAN, sektör ve işletme temsilcileri ile  Mesleki Teknik Eğitim alanındaki Okul ve Kurum Müdürleri katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan program, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Ali TOSUN’un açış konuşması ile başladı. İl Milli Eğitim Müdürümüz; 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde Bakanlığımız; Mesleki Teknik Eğitimi ayrı bir tema olarak alarak Mesleki Teknik Eğitimdeki  hedefleri yeniden belirlemiştir. Mesleki̇ ve Tekni̇k Eği̇ti̇me Atfedi̇len Değeri̇n Artırılması, Yurt Dışında Yatırım Yapan İş İnsanlarının İhti̇yaç Duyduğu Meslek Elemanları Yetiştirilmesi, Mesleki̇ ve Tekni̇k Eği̇ti̇mde Eği̇ti̇m-İsti̇hdam-Üreti̇m İli̇şki̇si̇ Güçlendirilmesi, Yerli̇ ve Millî̇ Savunma Sanayisinin İhtiyaç Duyduğu Nitelikli̇ İnsan Gücü Yeti̇ştirilmesi, Mesleki Teknik Eğitime özgü müfredatın yeniden yapılandırılması gibi hedeflere baktığımızda; iş gücü piyasasının beklediği nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde Mesleki Teknik Eğitim alanında verilen eğitmin kalitesinin artırılması, artan eğitim kalitesi ile birlikte eğitim-istihdam ve üretim koordinasyonun sağlanması Meslekî Eğitime atfedilen değerin artırılması açısından önem arz etiğini belirterek Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) arasında mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre etmek amacıyla hayata geçirilen, Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolünün nitelikli iş gücünün yetişmesi için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.İl Müdürümüz, Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi  kapsamında yapılan bu tanıtım ve bilgilendirme toplantısının; Mesleki Eğitimdeki yeni gelişmeler, bu gelişmelerin işletmelerimiz açısından faydaları, işgücü piyasasındaki meslek grupları ve iş sektörlerinin beklentilerinin, taleplerinin alınması ve aranan insan kaynağının Meslek Liselerimizde nitelikli olarak yetiştirilmesi, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesindeki Mesleki ve Teknik Eğitime dair hedeflerin gerçekleşmesi, okullarımız ile iş sektörleri, işletmelerimizin işbirliklerinin yönetimi adına özel katkılar sağlayacaktır diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.


MEB Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İş Yeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman AKGÜL ise konuşmasında, “Millî Eğitim Bakanlığının mesleki eğitime büyük önem verdiğini ve bu kapsamda çok önemli çalışmaların hayata geçirdiğini belirterek, “09.12.2016 tarihinde 6764 sayılı Kanun ile Meslekî ve Teknik Eğitimin iyileştirilmesi amacıyla alınan düzenlemelerle 2023 Eğitim Vizyonu ile başlattığımız hedef ve eylemleri gerçekleştirmek üzere son 3 yıldır büyük bir gayretle çalışmalarımızı tamamladık. Bunun da meyvelerini almaya başladık. İşgücüne, çalışanlara ve gençlerimize büyük avantajlar sağlayan bu çalışmaları anlatmak ve faydalanıcı sayısını arttırmak üzere illerimizde siz değerli iş ve meslek insanları ile toplantılar yapmak ve birebir görüşmelerde bulunmak üzere sahaya çıktık. Mesleki Eğitimin alanının güçlendirilmesi 2023 Eğitim Vizyonu’nun en önemli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda mesleki eğitim merkezlerinin altyapısının güçlendirilmesine ve mesleğin uygulayarak öğrenilmesi konusuna büyük önem verilmektedir. Öğrencilerimizin özlük hakları, diplomalar, işletmelere teşvik gibi kısa, orta ve uzun vadede ülkemizin istihdam sorununa çözüm olacak ve üretimden sanayiye yansımalarını her alanda göreceğimiz birçok yenilikler gerçekleştirdik. Mesleki Eğitim alanında gerçekleştirdiğimiz yenilikleri Meslekî Eğitim Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP) ile tüm Türkiye genelinde tanıtmak amacıyla bugünde Zonguldak’ta bulunuyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, UNICEF  ile bakanlık olarak bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ahilik kültürümüzde önemli bir yere sahip olan ahilik sistemi bu çalışmada en önemli çıkış noktamızdır. Yapacağımız çalınmaları projelendirerek  kurgumuzu bu şekilde yaparak yeni çıraklık sistemi diyebileceğimiz bir sistemi ve bu kapsamda METYAP projesini ortaya koyduk. Bu proje ve inşallah bugünkü tanıtım ve bilgilendirme toplantımız ilimiz Zonguldak ve ülkemize hayırlara vesile olur. ” dedi.
Program, İş Yeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanlığında görevli  Uzman Öğretmen Okan DOĞAN tarafından Mesleki Eğitim Merkezleri ve yeni düzenlemelere ilişkin yapılan  sunumla devam etti.
Daire Başkanımız Süleyman AKGÜL, İl Millî Eğitim Müdürümüz Ali TOSUN, Oda Başkanlarımız ve sektör, işyeri temsilcilerimizden gelen soruları cevaplayarak görüş ve önerilerin dinlenmesi işe toplantı son buldu.