GÜNDEM 27.10.2021 14:50:00 0

Vergili: "Avrupa’da Ülkemizin ve Dünya Mazlumlarının Sesi Olmaya Devam Ediyoruz"

Rafet Vergili, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 41. Genel Kurulu için bulunduğumuz Strasbourg'da, Hollanda'da Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın İzlenmesi raporunun tartışılmasında söz aldı.

Vergili: "Avrupa’da Ülkemizin ve Dünya Mazlumlarının Sesi Olmaya Devam Ediyoruz"
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 41. Genel Kurulu için bulunduğumuz Strasbourg'da, Hollanda'da Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın İzlenmesi raporunun tartışılmasında söz aldı.
"Bizlere insan hakları dersi vermeye kalkan Hollanda; yüce dinimizin asırlar önce yasakladığı köle ticaretini, kendisine 4-5 bin kilometre uzaklıktaki BES Adaları’nda 19’uncu yüzyıla kadar sürdürmüş" diyen Vergili şu açıklamayı yaptı; "Raporun tamamını okuduğum zaman üye ülkelere davranışlarla, üye olmayan ülkelere davranışların ne kadar acımasız olduğunu görmekteyim. Raportörler tüm eksiklikleri ve ayrıntıları rapor içerisinde belirtmişler, sonuç bölümünde nasıl oluyor da çok olumlu bir hava yaratmışlar, kendileriyle çelişmişlerdir? Raportörlerin tespitine göre iller ve belediyeler merkezi hükümete bağlı olmaya devam etmekte, iller meclis tarafından yönetilir, meclisler kral komiseri tarafından yönetilen bir temsilcidir. Hollanda anayasasının 131. maddesine göre kralın komiserleri ve belediye başkanları atanır. Burada bulunan temsilciler dahi kraliyet komiserleri tarafından atanmıştır.
Belediyelerin özerkliği sınırlı, mali olarak fonlardan alınacak yardımlar ve merkezi hükümete bağlı. Eş yönetim sistemi tamamen reddediliyor. Gerekçe olarak belediyelerin eylem ve karar alma özerkliğini azaltması gösteriliyor. 2018 yılında başkanları ve kral meclislerini atama usulü ile ilgili anayasa değişikliğinin önü açıldığı ama yapılmış bir değişikliğin görülmediği izlenmiştir.
Hollanda, 12 il, 352 ve 3 özel belediyeden bahsetmekte. İlgi çekici 3 özel belediye. Denizaşırı Hollanda'ya 4-5 bin km. uzaklıkta 3 özel belediyesi Bonaire, Saba, Sint Eustatius adaları olarak adlandırır. Avrupa yerel yönetimler kapsamına alınmamaktadır. Bu adaların özelliği 1640'larda Hollanda'nın köle ticaretinde aktarma istasyonu olarak kullanılmasıdır. Asyalı ve Afrikalı kölelerden oluşmuştur. Nüfusun %85'i Afrika, %15'i Asyalıdır. Hollanda, Asya, Hintli, Bangladeşli diğer ülkelerden de köleleştirme yapmıştır. 1865'te köleliğin kaldırılmasıyla Hollanda adaları, Hollanda karayipleri, Hollanda kralı temsilcileriyle günümüze kadar idare edilmiştir. Hollanda karayiplerini, Hollanda kralının temsilcisi idare eder. Konuşulan dil İngilizce, resmi dil Felemenkçedir. Hollanda'da yaşayanlarla sosyal güvenceleri aynı değildir. Hatta internet kullanımları bile sınırlıdır. Geçimleri tamamen Hollanda'ya bağlıdır. Hollanda bu adalarda kurduğu offshore şirketleri ve kıyı bankacılığıyla kara para aklıyor, vergisiz gelir sağlıyor. Adalardan vasıflı kişilerin Hollanda'ya alınmasıyla adaları idare edecek yetenekli insan bulunmamaktadır. Internet araştırmasında Belediye Başkanlarının isimleri bulunmazken, kraliyet komiserlerinin isimleri yer almaktadır. İnsan hakları ihlali mevcuttur. Raportörler yerel yönetimlerde öz yönetim olabileceği düşüncesindeki gerekçeleri Hollanda'daki kültüre uygun olmasına bağlamaktadır. Belediye başkanlarının atanması ülkede bir konu olarak ele alınamazmış diye bir görüşleri vardır. Raportörlerin, raporları Avrupa Yerel Yönetimler Mevzuatına göre hazırlaması gerekir. Bu kadar olumsuzluğu çok iyimser olarak gösterebiliyorlar. Anlaşılabilir değil. Adalardaki kişilerin hakları için bu rapora hayır oyu vereceğimi bildiririm, diğer üyelerin de iyi değerlendirmesini isterim."