Eğitim 31.08.2021 16:53:00 0

Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi 2021 Yılı Ağustos Sayısı Yayınlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafınca yayınlanan “Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi”nin 2021 Ağustos sayısı yayınlandı.

Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi 2021 Yılı Ağustos Sayısı Yayınlandı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafınca yayınlanan “Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi”nin 2021 Ağustos sayısı yayınlandı (https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudod/issue/64671).  
Derginin Ağustos 2021 sayısının yayınlanması üzerine merkez müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu şunları söyledi: “Üniversitemiz Obezite ve Diyabet Merkezi tarafından yayınlanan Türkiye Diyabet ve Obezite Dergimizin beşinci yılında ikinci sayısını okuyucularımızla buluşturmaktayız. Güncellenen yayıncılık etik ilkelerimiz ile TUBİTAK ULAKBİM TR dizin tarafından dizinlenmeye devam ederken uluslararası indeksler için çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle okuyucularımız, yazarlar ve bilim insanları tarafından dergimizdeki yayınlara bilimsel atıfların artması arzusundayız. 
Dergimizin bu sayısında güncel literatüre katkıları ile aşağıdaki konularda değerli yazıları bulacak ve okuyacaksınız:
Tip 1 Diyabetes Mellituslu Olguların Tanı Ve Tedavilerinin Değerlendirilmesi
Sağlık Ekibinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Tip 2 Diyabet Riski, 
Diyabetik Hastalarda Bütünlük Duygusunun Glisemik Kontrol Üzerine Etkisi,
Prediyabetik obezlerde α-Klotho, FGF-23 ve insülin direnci, 
Menopoz Dönemindeki Diyabetik Kadınlarda Yaşam Kalitesi Parametreleri, 
Tip 2 Diyabetli Bireylerin Beslenme Durumları ve Diyabete Yönelik Davranışları
Geriatrik Popülasyonunda SGLT2 İnhibitörü Kullanımı
Tip 2 Diyabetli Kadınlarda Kontrasepsiyon
Sağlıklı Genç Yetişkinlerde Vücut Kütle İndeksi Artışı ve Boyun Biyomekanisi 
COVID-19 ve Diyabet - Prevalans ve Prognoz
COVID-19 “Kapanma Sürecinin” Obez Hastaların Klinik ve Metabolik Parametreleri Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi
Covid-19 Pandemisinde Toplumun Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi: İstanbul Örneği
Diyabet Hastalarının Covid-19 Salgınıyla İlgili Endişelerinin Ve Bakım İhtiyaçları
Merkezi Yolla Enjekte Edilen Histamin ve Reseptör Antagonistlerinin, Sıçanların Yem, Su Alımı ve Vücut Ağırlıkları Üzerine Etkileri  
Fazla Kilolu ve Obeziteden Etkilenmiş Bireylerde Yeme Davranışı ile Öğrenilmiş Çaresizlik 
Akut Böbrek Hasarında Metformin ve Laktik Asidoz
Dergimizin yayınlanmasında desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya, yazılarını dergimizde yayınlatan yazarlara, yazıları titizlikle değerlendiren hakemlerimize, Türkçe ve İngilizce dil redaksiyon kurulumuza, danışma ve yayın kurulumuza, editörler kurulumuz adına teşekkür ederiz.” dedi.