Eğitim 18.12.2020 13:49:00 0

Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz Üniversitemizde ‘Mevlana ve Şeb-i Arus ‘ Konulu Söyleşinin Konuğu Oldu

Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz Üniversitemizde ‘Mevlana ve Şeb-i Arus ‘ Konulu Söyleşinin Konuğu Oldu

Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz Üniversitemizde ‘Mevlana ve Şeb-i Arus ‘ Konulu Söyleşinin Konuğu Oldu

İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Mevlana Celaledin-Rumi’nin ölümümün 747. yılı ve Mevlana’yı anma ve Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında üniversitemizde ‘Mevlana ve Şeb-i Arus’ konulu bir söyleşiye katıldı.

Üniversitemiz Basın Koordinatörü Fehmi Gür’ün moderatörlüğünde online olarak yapılan söyleşi öncesinde İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Metin Gündoğdu’nun ney dinletisi gerçekleştirildi. Prof. Dr. Yılmaz, Mevlana’nın hayat felsefesi, yaşamı ve ünlü eseri Mesnevi’den kesitler paylaştı. Mevlana’nın çok iyi anlaşılması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, bugün insanlık tarihinde yaşanan birçok sıkıntıların, Mevlana’nın İbn-i Arabi’nin bilinmemesinden ve iyi anlaşılmamasından kaynaklandığını ifade etti. Prof. Dr. Yılmaz, medeniyet, kültür ve irfan tarihimizde kurucu bir insan olarak betimlediği Mevlana Celaleddin Rumî’nin çağları aşan, gönüllere dokunan büyük bir mütefekkir ve büyük bir arif olduğunu, gelinen noktada insanoğlunun özellikle manevi hayatlarında yaşadıkları problemlerin çözümü noktasında bir reçete rolü oynayabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Mevlana düşüncesinin önemli anahtarları olduğunu belirterek, bunları katılımcılarla paylaştı. İlk olarak Mevlana düşüncesinin merkezine insanı aldığını ifade ettikten sonra ikinci anahtarın gönül olduğunu ve Mevlana için esas olanın yıkık gönüllerin imar edilmesi olduğunu belirtti. Üçüncü anahtarın aşk, dördüncü Kuran ve Peygamber, beşincisinin hoşgörü yani müsamaha olduğunu ve herkesin onun gözünde potansiyel Müslüman olduğunu belirterek, altıncı anahtarın insanlara vizyon çizmesi, onlara umut vermesi olduğunu anlattı. Yedinci anahtarın ise ölüm düşüncesini, ölüm korkusunu öldüren, ölümü sevdiren bir arif olarak Mevlana’nın en güzel işlediği konunun düğün dediği Şeb-i Arus olduğunu; son durağın sevgiliyle, yani Allah ile buluşma noktası olduğunu belirtti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, medeniyetimizin yetiştirdiği en büyük şahsiyetlerden biri olan Mevlana Celaleddin Rumi’yi rahmetle anıyor, Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz hocamıza aktardığı değerli bilgileri için teşekkür ediyoruz.